×

Co obejmuje ubezpieczenie OC pojazdu?

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Co obejmuje ubezpieczenie OC pojazdu?

Ubezpieczenie OC samochodu to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Dotyczy odpowiedzialności cywilnej. Rekompensuje wszelkie obrażenia ciała i szkody majątkowe spowodowane przez pojazd będący w ruchu. Ubezpieczenie OC pojazdu obejmuje:

  • szkody materialne, uszkodzenie mienia: ubezpieczenie komunikacyjne rekompensuje szkody w mieniu innych osób, które kierowca spowodował samochodem. Obejmuje na przykład pokrycie przez ubezpieczyciela uderzenia w płoty i uszkodzenia innych samochodów w wyniku kolizji;
  • szkody osobowe: ubezpieczenie OC pojazdu pokrywa koszty leczenia obrażeń ciała kierowcy i pasażerów samochodu, którzy ucierpieli w spowodowanym przez ciebie wypadku. Rekompensuje również wypłatę odszkodowania, jeśli zaistnieje taka potrzeba, bo stwierdzono uszczerbek na zdrowiu rannego uczestnika zdarzenia.

Polisy samochodowe OC mają stosunkowo podobną konstrukcję. Różni je przede wszystkim sposób, w jaki towarzystwa ubezpieczeniowe rekompensują różne zdarzenia szkodowe. Szczegóły tych zapisów poznasz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Opublikuj komentarz